Kari Habilitációs Bizottság

Kari Habilitációs Bizottság

A Bizottság elnöke

Király Miklós egyetemi tanár

A Bizottság tagjai

Körösényi András egyetemi tanár, az MTA doktora
Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár
Szabó Máté egytemi tanár, az MTA doktora
Erdősné Szeibert Orsolya egyetemi tanár
Varga István egyetemi tanár
Kajtár Gábor egyetemi tanár

A Bizottság külsős tagjai

Gyulavári Tamás egyetemi tanár (PPKE)
Nagy Csongor István egyetemi tanár (SZTE ÁJK)
Szomora Zsolt egyetemi tanár (SZTE ÁJK)
Sulyok Gábor egyetemi tanár (SZE DFÁJK)

A Bizottság titkára

Benkó Orsolya ügyvivő szakértő

Telefon: 411-6519 vagy 411-6500/2715 m. 
E-mail: habilitacio@ajk.elte.hu