Kari Habilitációs Bizottság

A Bizottság elnöke

Földi András , az MTA doktora, egyetemi tanár

A Bizottság tagjai

Fuglinszky Ádám , egyetemi tanár
Karácsony András , egyetemi tanár
Király Miklós , egyetemi tanár
Lévay Miklós , egyetemi tanár
Nagy Marianna , egyetemi tanár
Szabó Máté , az MTA doktora, egyetemi tanár
Varga István , egyetemi tanár

A Bizottság külsős tagjai

Burián László , egyetemi tanár (PPKE)
Gyulavári Tamás , egyetemi tanár (PPKE)
Korinek László , az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (PTE)

A Bizottság titkára

Rozsnyai Krisztina , habil. egyetemi docens

Telefon: 411-6519 vagy 411-6500/3291 m. 
E-mail: habilitacio@ajk.elte.hu