Bibliotheca Iuridica

Bibliotheca Iuridica

Bibliotheca Iuridica

A Bibliotheca Iuridica az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványsorozata.
Megjelenik 2000-től.

LIBRI AMICORUM ISSN 1587–1509

 1. Gellér Balázs (szerk.): Békés Imre ünnepi kötet.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2000. 414 o.
   
 2. Rácz Lajos (szerk.): Juratissimus Author. Jogtörténeti tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére.
  Budapest, HVG-Orac, 2000. [2001.] 202 o.
   
 3. Király Miklós (szerk.): Ius Privatum Ius Commune Europae. Liber amicorum Ferenc Mádl dedicata.
  Budapest, ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, 2000. [2001.] 290 o.
   
 4. Hársfalvi Rezső – Pergel Józsefné – Vavró István (szerk.): Matematikától a kriminálinformatikáig. Emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2001. 330 o.
   
 5. Mezey Barna (szerk.): A praxistól a kodifikációig. Csemegi Károly emlékére.
  Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 79 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 26.”-ként is.
   
 6. Mezey Barna (szerk.): Eckhart Ferenc emlékkönyv.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 681 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 28.”-ként is.
   
 7. Liber amicorum. Studia E. Weiss dedicata. Ünnepi dolgozatok Weiss Emília tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2002. 318 o.
   
 8. Pesti Sándor – Szabó Máté (szerk.): „Jöjj el szabadság!” Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2003. 719 o. Sorozatban: „Rejtjel politológia könyvek 14.”-ként is.
   
 9. Vass János (szerk.): Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. 203 o.
   
 10. Liber amicorum. Studia A. Harmathy dedicata. Ünnepi dolgozatok Harmathy Attila tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2003. 360 o.
   
 11. Gellér Balázs (szerk.): Györgyi Kálmán ünnepi kötet.
  Budapest, KJK-Kerszöv, é.n. [2004.] 639 o.
   
 12. Lehoczkyné Kollonay Csilla (szerk.): Kertész István ünnepi kötet.
  Budapest, 2004.
   
 13. H. Szilágyi István – Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber amicorum. Studia Z. Péteri dedicata. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből / Studies in Comparative Law, Theory of State and Legal Philosophy.
  Budapest, Szent István Társulat, 2005. 594 o.
   
 14. Simon István (szerk.): Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére.
  Budapest, Szent István Társulat, 2009. 348 o.
   
 15. Cs. Kiss Lajos – Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára.
  Budapest, ELTE ÁJK Filozófia Tanszék, 2004. 299 o.
   
 16. Ligeti Katalin (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet.
  Budapest, KJK-Kerszöv, 2005. 575 o.
   
 17. Gyertyánfy Péter – Király Miklós (szerk.): Liber Amicorum. Studia Gy. Boytha dedicata. Ünnepi dolgozatok Boytha György tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék – Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, 2004. 379 o.
   
 18. Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK – Gondolat Kiadó, 2005. 237 o.
   
 19. Előkészületben
   
 20. Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. 137 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 31.”-ként is.
   
 21. Ünnepi kiadvány Dr. Vigh József professor emeritus 75. születésnapjára.
  Budapest, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, 2005. 32 o.
   
 22. Kovacsics Józsefné (szerk.): Egy élet az igazságügyi statisztika szolgálatában. Ünnepi kötet a 70 éves Vavró István tiszteletére I–II.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2006. I. 232 o.; II. 232 o.
   
 23. Liber amicorum. Studia Ida Hágelmayer dedicata I–II. Ünnepi dolgozatok Hágelmayer Ida tiszteletére I–II.
  Budapest, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék, 2005. I. 370 o.; II. 243 o.
   
 24. Cserne, Péter – H. Szilágyi, István – Könczöl, Miklós – Paksy, Máté – Takács, Péter – Tattay, Szilárd (szerk.): Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata.
  Budapest, Szent István Társulat, 2007. 609 o.
   
 25. Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszte­letére.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 684 o.
   
 26. Kovacsicsné Nagy Katalin (szerk.): A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje. Ünnepi kötet a 60 éves Katona Tamás tiszteletére.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Központi Statisztikai Hivatal, 2008. 542 o.
   
 27. Kisfaludi András (szerk.): Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2007. 338 o.
   
 28. Balla Judit – Borbély Zoltán – Koltay András (szerk.): „A köztársaság nevében!” Pálinkás György emlékkönyv.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007. 318 o.
   
 29. Veress Emőd (szerk.): Animus in consulendo liber. Sipos István emlékkötet.
  Budapest–Pécs, ELTE ÁJK – PTE ÁJK, 2008. 240 o.
   
 30. Holé Katalin – Kabódi Csaba – Mohácsi Barbara (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2009.
   
 31. Liber amicorum. Studia P. Gyergyánfy dedicata. Ünnepi dolgozatok Gyertyánfy Péter tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2008.
   
 32. Pethő László – Karácsony András (szerk.): Identitások. A 75 éves Bangó Jenő köszöntése.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2009. 264 o.
   
 33. Liber amicorum. Studia L. Vékás dedicata. Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2009. 334 o.
   
 34. Fazekas Marianna – Nagy Marianna (szerk.): Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 488 o.
   
 35. Írások Tauber István emlékére.
  Budapest, ELTE ÁJK – Magyar Kriminológiai Társaság – Rendőrtiszti Főiskola, 2009. 175 o.
   
 36. Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák.
  Szerk.: Fekete Balázs – Koltay András. Budapest, PPKE JÁK, 2010.
   
 37. Jurisprudentia splendidissima. Tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére.
  Szerk.: Az ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékének munkaközössége. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2010. 222 o. Sorozatban: „Acta Wenzeliana 8.”- ként is.
   
 38. Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére.
  Szerk.: Máthé Gábor – Mezey Barna. Budapest, Gondolat, 2010. 508 o.
   
 39. Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából.
  Budapest, Szent István Társulat, 2011. 600 o.
   
 40. Kajtár Gábor – Kardos Gábor (szerk.): Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok. Ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára.
  Budapest, Saxum Kiadó, 2011. 227 o.
   
 41. „Fabula de te narratur” Ünnepi előadások Mádl Ferenc 80. születésnapjára.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2011. 82 o.
   
 42. Viva vox iuris. Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából.
  Budapest, Szent István Társulat, 2012.
   
 43. BÁRD Károly – BUSCH Béla – GELLÉR Balázs József – GYÖRGYI Kálmán [et al.]: Örökség és büntetőjog. Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére
  Szerk.: Belovics Ervin, Tamási Erzsébet, Varga Zoltán. Budapest, PPKE JÁK, 2011. 245 o.
   
 44. FAZEKAS Marianna: Gazdaság és közigazgatás. Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére.
  Szerk.: Fazekas Marianna. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 242 o.

PUBLICATIONES CATHEDRARUM ISSN 1586–8265

 1. Menyhárd Attila: A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2000. 203 o. Sorozatban: „Szladits Szeminárium kiadványai 1.”-ként is.
   
 2. Bónis György jogtörténeti munkássága.
  Összeállította: Stauber Péter. Budapest, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 2001. 20 o. Sorozatban: „Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 13.”-ként is.
   
 3. Degré Alajos jogtörténeti munkássága.
  Összeállította: Tala Péterné és Davidovics Krisztina. Budapest, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 2001. 13 o. Sorozatban: „Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 14.”-ként is.
   
 4. Eckhart Ferenc jogtörténeti munkássága.
  Összeállította: Mezey Barna, Tala Péterné és Tálas József. Budapest, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 2001. 25 o. Sorozatban: „Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 15.”-ként is.
   
 5. Kovacsics József [et al.]: Emlékezés Ila Bálint, Móricz Miklós, Némethy Artúr és Thirring Lajos életére és történeti statisztikai munkásságára.
  Szerk.: Kovacsics József. Budapest, ELTE ÁJK Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszék, 2001. 201 o.
   
 6. Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés.
  Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2003. 435 o. Sorozatban: „Szladits Szeminárium kiadványai 2.”-ként is.
   
 7. Pomogyi László: Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon.
  Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 135 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 24.”-ként is.
   
 8. Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944–1949.
  Budapest, Osiris, 2001. 259 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 25.”-ként is.
   
 9. Előkészületben: A magyar jogtörténet-tudomány bibliográfiája III.
   
 10. Bódiné Beliznai Kinga – Mezey Barna (szerk.): A magyar börtönügy kutatásának alapjai.
  Második, bővített és javított kiadás. Budapest, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, [11997] 22001. 199 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 20.”-ként is.
   
 11. Hamza Gábor: Le développement du droit privé européen.
  Budapest, ELTE ÁJK Római Jogi Tanszék, 2005. 227 o.
   
 12. Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig.
  Budapest, ELTE ÁJK Római Jogi Tanszék, 2001. 118 o. Sorozatban: „Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis Fasc. IX.”-ként is.
   
 13. Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok.
  Ford. és utószó: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 2002. [Cathedra Philosopiae]. 288 o.
   
 14. Kovacsics József: Baranya megyei népességtörténeti lexikon.
  Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2003. 748 o.
   
 15. Takács Péter (szerk.): Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből.
  Budapest, Szent István Társulat, 2003. 962 o.
   
 16. Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései.
  Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003. 212 o.
   
 17. Érszegi Géza – Dóka Klára – Soós László (szerk.): Magyarország századai. Válogatás ezer év dokumentumaiból 1100–1956.
  Előszó: Mezey Barna. Budapest, ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék – Magyar Országos Levéltár, 2003. 535 o.
   
 18. Földi András: A másért való felelősség a római jogban, jogelméleti és összehasonlító polgári jogi kitekintéssel.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 436 o.
   
 19. Bangó Jenő: A luhmanni életmű panorámája.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 126 o.
   
 20. Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmus-elméletek.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 411 o. Sorozatban: „Rejtjel politológia könyvek 21.”-ként is.
   
 21. Cs. Kiss Lajos: A jogtudomány eszméje és hivatása.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2004. [Cathedra Philosopiae] 129 o.
   
 22. Arzt Ilona: A „Politika tudományok” oktatása a Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karán és elődintézményeiben.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 250 o. Sorozatban: „Rejtjel politológia könyvek 22.”-ként is.
   
 23. Földesi Tamás: A „Janus arcú titok”. A titok titka.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. [Cathedra Philosopiae] 236 o.
   
 24. Paolo Becchi – Kurt Seelmann: Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. 92 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 32.”-ként is.
   
 25. Csehi Zoltán: A magánjogi alapítvány.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 390 o.
   
 26. Király Tibor: Szemelvények ötven év büntetőjogi és más tárgyú tanulmányaiból.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2005. 265 o.
   
 27. Király Miklós: Egység és sokféleség. Az EU jogának hatása a kultúrára.
  Budapest, Új Ember, 2007. 303 o.
   
 28. Pajor-Bytomski Magdalena: A kereskedelmi ügynöki szerződés szabályozására vonatkozó törvénytervezet és annak indokolása.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2006.
   
 29. Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet.
  Budapest, Osiris, 2006. 723 o.
   
 30. Horváth Attila: A magyar magánjog történetének alapjai.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 557 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 33.”-ként is.
   
 31. Előkészületben: Henrich Rüping – Günter Jerouschek: A német büntetőjog-történet alapvonalai.
   
 32. Előkészületben: Mezey Barna: Börtönök a XVIII. századi Magyarországon – szlovák nyelven.
   
 33. Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogbölcseleti írásainak rekonstrukciója.
  Budapest, Szent István Társulat, 2008.
   
 34. Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája napjaink büntetőpolitikájában.
  Budapest, Complex, 2006.
   
 35. Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 146 o.
   
 36. Kelemen Miklós (ford.): A Codex Iustinianus 12. könyve. A Római Birodalom igazgatása a iustinianusi kodifikációban.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2008. 98 o. Sorozatban: „Acta Wenzeliana 6.”-ként is.
   
 37. Kurucz Mihály: Magyar ingatlan-nyilvántartási jog – a bizalomvédelmi joghatások tükrében.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2007. 453 o.
   
 38. Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen. Carlowsky Zsigmond és Greguss Mihály jogbölcselete.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 82 o.
   
 39. Zsidai Ágnes: Tiszta jogszociológia.
  Budapest, Szent István Társulat, 2008. 183 o.
   
 40. Ladányi Andor: Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára 1890–1944.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 90 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 34.”-ként is.
   
 41. Takács Péter: John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2010. 84 o. Sorozatban: „Sisyphus. Állam- és jogbölcseleti előadások 1.”-ként is.
   
 42. Boda Mihály: Az emberi tudatosság. Filozófiai problémák és megoldások.
  Budapest, L’Harmattan, 2007. 169 o.
   
 43. Képes György: Dánia alkotmánytörténete a 13. század végétől napjainkig.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2009. 233 o. Sorozatban: „Jogtörténeti értekezések 37.”-ként is.
   
 44. Földesi Tamás: Mikor igen, mikor nem? Gondolatok az engedelmességről és az engedetlenségről.
  Budapest, Papirusz Book, 2008. 229 o.
   
 45. Fleck Zoltán: Jogállamiság és igazságszolgáltatás a változó világban.
  Budapest, Pallas Páholy – Gondolat Kiadó, 2008. 260 o.
   
 46. Mezey Barna: „Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele” – A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi szabadságharcban.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2009. 356 o.
   
 47. Lukácsi Tamás: Hermész szobra a fában. Arisztotelész és álmaink állama.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2010. 184 o. Sorozatban: „DIKÉ. Jog- és állambölcseleti értekezések. Doktori mestermunkák”-ként is.
   
 48. Samu Mihály: Közéleti alkotmányozási és jogpolitikai tanulmányok.
  Budapest, Püski, 2009. 240 o.
   
 49. Márton Miklós: Az észlelési tartalom konceptualista értelmezése.
  Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010. 272 o.
   
 50. Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920 és 1930 között.
  Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010. 280 o.
   
 51. BOROS Zsuzsanna: Rendszerváltozások Franciaországban.
  Budapest, L’Harmattan, 2011. 252 o.
   
 52. Takács Péter: Államtan. Két fejezet az állam általános elmélete köréből. A modern állam és elmélete.
  Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Jogtudományi Tanszék – Robinco Kft., 2011. 164 o. Sorozatban: „Corvinus. A Jogtudományi Tanszék publikációi” és „Sisyphus. Állam- és jogbölcseleti előadások”-ként is.
   
 53. Samu Mihály: Hatalom és államelmélet. Különös tekintettel az államra.
  Budapest, Korona Kiadó, 2010. 286 o.
   
 54. Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867–1918.
  Budapest, Atlantisz, 2011.452 o.
   
 55. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése – koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon
  Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2012. 267 o.
   
 56. Pálvölgyi Balázs: A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867–1914).
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 234 o. ISBN 978 963 312 080 4
   
 57. Szilágyi Péter: Jogbölcselet és jogi dogmatika. Tanulmányok a jogelmélet köréből.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 330 o. ISBN 978 963 312 146 7
   
 58. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 992 o. ISBN 978 963 284 490 9
   
 59. Hamza Gábor (szerk.): Magyar jogtudósok IV. kötet.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 189 o.

ACTA CONGRESSUUM ISSN 1587–8821

 1. Mezey Barna – Máthé Gábor (szerk.): Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zur Parlamentarismusgeschischte.
  Budapest–Graz, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. 153 o.
   
 2. Bangó Jenő – Karácsony András (szerk.): Luhmann-könyv.
  Budapest, Rejtjel Kiadó, 2002. 253 o.
   
 3. Hamza Gábor (szerk.): Symposion Hundert Jahre BGB.
  Budapest, ELTE ÁJK, 2006. 131 o.
   
 4. Mezey Barna (szerk.): Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes.
  Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003. 286 o.
   
 5. Király Miklós (szerk.): Válaszúton az Európai Unió: intézményi reformok és csatlakozás.
  Budapest, ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék [Jean Monnet Centre of Excellence], 2001. 316 o. [A 2000. október 26-án, Budapesten tartott konferencia anyagai.] Sorozatban: „Európajogi tanulmányok 6.”-ként is.
   
 6. Szabó Máté (szerk.): Demokrácia és politikatudomány a 21. században.
  AZ ELTE ÁJK Politológia Tanszékének 2001. október 12–13. között megrendezett konferenciája. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2002. 311 o. Sorozatban: „Rejtjel Politológia Könyvek 12.”-ként is.
   
 7. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről.
  Budapest, Gondolat – MTA Jogtudományi Intézet – ELTE ÁJK, 2007. 826 o.
   
 8. Máthé, Gábor – Mezey, Barna (szerk.): Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19–20. Jahrhunderten.
  Würtzburg–Budapest, ELTE ÁJK, 2002. 112 o.
   
 9. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 466 o.
   
 10. Takács Péter (szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal beszélgetések.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. 458 o.
   
 11. Steiger Judit (szerk.): Gazdaság és jog. Szakács István ünnepi tanulmánykötet.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. 230 o.
   
 12. Máthé, Gábor – Mezey, Barna (szerk.): Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments.
  Budapest–Barcelona, ELTE ÁJK, 2003. Sorozatban: „Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 81.”-ként is. [A Studies presented to… a Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions kiadványsorozata.] 138 o.
   
 13. Máthé, Gábor – Mezey, Barna (szerk.): Nationalstaat – Monarchie – Mittel-europa. Zur Erinnerung an den „Advokaten der Nation”, Ferenc Deák.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 147 o.
   
 14. Mezey Barna (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok.
  Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 342 o.
   
 15. Jakab András – Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005. Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. 1–2. kötet.
  Budapest, Gondolat – ELTE ÁJK, 2007. 1. kötet: 710 o.; 2. kötet: 711–1187. o.
   
 16. Bányai Ferenc – Nagypál Szabolcs – Bakos Gergely (szerk.): A vallási tapasztalat megértése: Jog, bölcselet, teológia.
  Budapest, L’Harmattan, 2010. 342 o.
   
 17. Mihály Filó: Menschenwürdiges Sterben. Zur Rechtslage der Sterbehilfe in Europa.
  Budapest, Literatura Medica Kiadó, 2010. 117 o.
   
 18. Rácz Lajos (szerk.): A német–osztrák jogterület klasszikus magánjogi kodifikációi. Tanulmányok az OPTK és a BGB évfordulói alkalmából.
  Budapest, Martin Opitz, 2011. 206 o. Sorozatban „Acta Wenzeliana 9.-ként” is.
   
 19. Filó Mihály (szerk.): Párbeszéd a halálról – az eutanázia a jogrend peremén.
  Budapest, Literatura Medica Kiadó, 2011. 256 o.
   
 20. Filó Mihály (szerk.): Halálos bűn és szabad akarat. Öngyilkosság a jogtudomány tükrében.
  Budapest, Medica Könyvkiadó Zrt., 2013.

SEMINARIUM ISSN 1587–5164

 1. Bodzási Balázs (szerk.): Polgári jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás? IV. Tudományos Diákköri Konferencia. 2000. november 10–12.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. 284 o.
   
 2. Garai Borbála – Takács Péter (szerk.): Multa rogare, rogata tenere, retenta docere. Tudományos diákköri dolgozatok 2001. 1–2. kötet.
  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián pályadíjat nyert dolgozatai. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2002. 1. köt. 341 o., 2. köt. 319 o.
   
 3. Garai Borbála – Takács Péter (szerk.): Multa rogare, rogata tenere, retenta docere. Tudományos diákköri dolgozatok 2001. 3. kötet – Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati III.
  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián pályadíjat nyert dolgozatai. Budapest, Bibó István Szakkollégium, 2002. Sorozatban: „Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati III.”-ként is. [A Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati a Bibó István Szakkollégium kiadványsorozata] 402 o.
   
 4. Bodzási Balázs – Szatmári Csaba (szerk.): A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve. 2000–2001-es tanév.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001 [2002]. 257 o.
   
 5. Bodzási Balázs – Szatmári Csaba (szerk.): A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve. 2001–2002-es tanév.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003.
   
 6. Bujdosó András – Kelemen Miklós (szerk.): Serva legem et lex servabit te.
  Tudományos diákköri dolgozatok 2003/1. Az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör dolgozatai. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. 312 o.
   
 7. Garai Borbála – Takács Péter (szerk.): Scire aliquid laus est. Tudományos diákköri dolgozatok 2002.
  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak tudományos diákköri dolgozatai. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. 407 o.
   
 8. Kelemen Miklós – Takács Péter (szerk.): Est quadam prodire tenus.
  Tudományos diákköri dolgozatok 2003. [2003/2.] Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. 310 o.
   
 9. Bodzási Balázs (szerk.): A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 2002–2003-as tanév.
  Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesülete, 2005. 220 o.
   
 10. Kelemen Miklós (szerk.): Inter cuncta leges et percontabere doctos. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2004.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005. 273 o.
   
 11. Bajorfi Ákos – Bodzási Balázs – Molnár Márta (szerk.): A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 2003–2004. és 2004–2005-ös tanév.
  Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesülete, 2007. 352 o.
   
 12. Filó Mihály (szerk.): Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2006.
  Budapest, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, 2006. 270 o.
   
 13. Kelemen Miklós (szerk.): Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2006. 261 o.
   
 14. Filó Mihály (szerk.): Bonus iudex damnat improbanda, non odit. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2007.
  Budapest, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, 2007.
   
 15. Filó Mihály (szerk.): Nulla iniuria est, quae in volentem fiat. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2008.
  Budapest, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, 2008.
   
 16. Hizsák Tamás (szerk.): A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve 2005–2006-os és 2006–2007-es tanév.
  Budapest, Frank Ignác Alapítvány, 2009. 364 o.

OPERA CLASSICA ISSN 1587–3862

 1. Horváth Barna: Angol jogelmélet.
  Utószó: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Pallas Stúdió – Attraktor Kft., 2001. 616 o.
   
 2. Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész – Johanna.
  Utószó: Cs. Kiss Lajos. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2001. 264 o.
   
 3. Moór Gyula: Schriften zur Rechtsphilosophie.
  Budapest, Szent István Társulat, 2006. 485 o.
   
 4. Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története.
  Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2001. 212 o.
   
 5. Horváth Barna: A jogelmélet vázlata.
  Utószó: Cs. Kiss Lajos. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2004. 260 o.
   
 6. Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete.
  Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2004. 228 o.
   
 7. Horváth Barna: Válogatott jogelméleti írások.
  Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor.
   
 8. Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv.
  Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2005. 284 o.
   
 9. Horváth Barna: A jog alapjai.
  Budapest, Szent István Társulat, 2006.

MISCELLANEA ISSN 1587–5172

 1. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók részére. Különszám.
  IV. évf. (2000) 5. szám. Budapest, Accursius Jogászegylet, 2000 [december].
   
 2. Mezey Barna – Vörös Imre (szerk.): A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról.
  Budapest, Logod Bt., 2001. 352 o.
   
 3. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 1990–2000.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. 327 o.
   
 4. A Jogtudományi Közlöny vegyes tárgyú cikkeinek repertóriuma 1905–1934.
  Összeállította: Székely Mária. Előszó: Takács Péter. Budapest, ELTE ÁJK, 2001. 54 o.
   
 5. H. L. A. Hart – Tudományos profil.
  Összeállította: Cs. Kiss Lajos és Takács Péter. Budapest, ELTE ÁJK, 2001. 38 o.
   
 6. Kodifikáció. Szakmai tájékoztató az ELTE ÁJK VII. Budapesti Nyári Egyetemének hallgatói számára.
  Horváth Tibor, Mezey Barna, Szalma József, Szilágyi Péter, Vékás Lajos, Varga Csaba tanulmányai. Összeállította: Takács Péter. Budapest, ELTE ÁJK, 2002. 149 o.
   
 7. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2001.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2002. 66 o.
   
 8. Takács Péter (szerk.): Hivatkozási index. Állam- és Jogtudományi Kar. 1990–2002, 1998–2001. Kísérleti változat.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2002. 82 o.
   
 9. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2002.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003. 99 o.
   
 10. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók részére. Különszám.
  VII. évf. (2003) 2. szám. Budapest, Accursius Jogászegylet, 2003 [április].
   
 11. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hivatkozási indexe 1990–2002.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. 232 o.
   
 12. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2003.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. 100 o.
   
 13. Jogtörténeti Szemle, 2004/4. szám.
   
 14. Szalma József: Ingatlan-nyilvántartás. Telekkönyvi jog és eljárás.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005. 198 o.
   
 15. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2004.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005.
   
 16. Kontroll [Jogszociológiai folyóirat] 2005/1. szám.
   
 17. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2005.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2006.
   
 18. Előkészületben
   
 19. Studia dedicata seminariis universitatis. Tanulmányok az egyetemi szemináriumokról.
  A szövegeket válogatta: Horváth Pál. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. 155 o.
   
 20. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2006.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. 76 o.
   
 21. Jogtörténeti Szemle, 2007/2. szám.
   
 22. Jogtörténeti Szemle, 2008/2. szám.
   
 23. Existentia, 2006. évi 1–6. számok.
   
 24. Existentia, 2007. évi 1–6. számok.
   
 25. Takács Péter (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2007.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2008. 87 o.
   
 26. Szalma József: Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban.
  Budapest–Miskolc–Debrecen–Újvidék, Bíbor Kiadó, 2008. 479 o.
   
 27. Existentia, 2008. évi 1–4. számok.
   
 28. Varga István (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2008.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. 68 o.
   
 29. Jogtörténeti Szemle, 2009/2. szám.
   
 30. Jogtörténeti Szemle, 2010/1. szám.
   
 31. Földi András (szerk.): A jogi kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez 1667–1948. Könyvkiállítás a budapesti tudományegyetem alapításának 375. évfordulója alkalmából [Könyvkiállítási katalógus] / Contributio professorum facultatis iuridicae ad iurisprudentiam Hungariae provehendam. Ostentatio librorum occasione anni iubilaris Universitatis Scientiarum olim Tyrnaviensis nunc Budapestinensis a Petro Card. Pázmány a. D. MDCXXXV fundatae hodie de Rolando Eötvös nominatae [Catalogus ostentationis librorum] / Contribution of the Professors of the Faculty of Law to the Development of Hungarian Legal Science. Book Exhibition on the occasion of the 375th Anniversary of the Eötvös Loránd University of Budapest .
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. 169 o.
   
 32. Jogtörténeti Szemle, 2010/2. szám.
   
 33. Varga István (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2009.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010.
   
 34. Előkészületben: Tematikus szótár
   
 35. Jogtörténeti Szemle, 2011/1. szám.
   
 36. Varga István (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2010.
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2012. (Elektronikus dokumentum)
   
 37. Jogtörténeti Szemle, 2012/1. szám.