Felvételi 2021

Felvételi 2021

2021.01.11.
Felvételi 2021
Az ELTE ÁJK képzései iránt érdeklődő felvételizők az alábbi online eseményeken találkozhatnak a felvételivel, illetve az intézményünkkel kapcsolatos tájékoztatást szolgáló programjainkkal:

21. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (online)

A 2021. január 21–23. időpontban megrendezendő többnapos webes eseményen az ELTE ÁJK jelenlegi hallgatói, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is.

Programjaink:
Interaktív beszélgetések a pályaválasztási döntésekről, az ELTE ÁJK jogász tanterv sajátosságairól, a nemzetközi perbeszédversenyekre való készülésről, a versenyek szerepéről a jogászi munkára való felkészülésben felkészítőkkel és versenyzőkkel. Megismerhetitek az elsőévesekkel foglalkozó mentorprogramot, a kriminológus és politológus képzésünket. Bemutatkoznak a diákszervezetek, megismerkedhettek velük és azzal a rengeteg lehetőséggel, amelyet számotokra az egyetemi tanulmányaitok alatt kínálunk.

Chatszobákban várunk benneteket rengeteg hasznos, felvételivel és tanulmányokkal kapcsolatos információkkal.

A kiállítás regisztrációköteles, regisztrációért és egyéb információkért kattints ide.

Részletes program

Nyílt Nap

2021. január 29-én nyílt napra várjuk az ELTE ÁJK képzései iránt érdeklődőket. Gyere el hozzánk, és tedd fel kérdéseidet, vegyél részt programjainkon, ismerkedj meg mindazzal, ami rád vár nálunk!

Részletek

A 2020. november 18-i online ELTEfeszt közvetítései, mintaórái:

Bemutatkozik az ELTE ÁJK

Dr. Somssich Réka tanulmányi és oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes előadása
Link


Az apai hatalom a római jogban

A római család legfontosabb jellemvonása, hogy a gyermekek az apa (pater familias) hatalma alatt álltak. Ez a hatalom nem szűnt meg a gyermek felserdülésével, csak az apa halálával vagy az ő erre irányuló döntésével. Az előadásban szó esik arról, hogy miként keletkezett az apai hatalom, pontosan mire terjedt ki, és milyen vagyonjogi következményei voltak, valamint arról is, milyen leleményes megoldással tudta az apa emancipálni, vagyis hatalma alól felszabadítani gyermekeit.

Előadó: Siklósi Iván adjunktus, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
Beszélgetőtársa: Fecz Dóra kutatási asszisztens
Link


A reformkor és 1848 Magyarországa

Az előadás a polgári Magyarország születését, az 1848. évi törvények megalkotásához vezető utat, valamint az áprilisi törvények elfogadásának körülményeit mutatja be.

Előadó: Mezey Barna egyetemi tanár, Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék
Link


Szankciók a büntetőjogban

A legszigorúbb jogterület, a büntetőjog egyik fő kérdésköre, hogy a bűnelkövetőkkel szemben milyen büntetéseket alkalmazhat a bíróság. E videó általános szempontok alapján járja körbe a magyar büntetőjog szankciórendszerének legfontosabb jellemzőit.

Előadó: Ambrus István egyetemi docens, Büntetőjog Tanszék
Link


A szülői felügyelet szabályai: a gyermek és szülő közötti jogviszony

A családjog, amely egyike azoknak a jogterületeknek, amelyek minden embert érintenek, a Polgári Törvénykönyv része. Jelen családjogi előadás témája a szülői felügyelet (szülői felelősség) szabályrendszere a Ptk. Negyedik Könyvében. Az előadás áttekinti a szülői felügyelet hazai alakulását, a családjogi szabályok keretei közötti elhelyezkedését, jelenlegi meghatározó elveit és általános szabályait. Ennek során a gyermek jogai és a gyermekvédelem lehetőségei hangsúlyozásra kerülnek, ahogyan a szülő kötelezettségei is. A szülői felügyelet jelentősége természetesen nemcsak elméleti, hanem gyakorlati is; az előadás sorra veszi a szülői felügyelet részjogosítványait és annak tárgyalásával fejeződik be, hogy miként változott tendenciózusan a különélő szülők szülői felügyeletének alakulására vonatkozó jogi szabályozás napjainkig.

Előadó: Szeibert Orsolya egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék
Link


Értékválasztások a polgári perjogban és a polgári keresetindítás

A bírói és az ügyvédi hivatás mindennapjaiban központi szerepet játszik a magánjogi jogérvényesítés területének legjelentősebb törvénykönyve, a Polgári perrendtartás. A jogkereső magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, és maga az állam polgári jogi jogviszonyaiból származó jogviták elintézésének módját ez a kódex határozza meg csakúgy, mint a jogerő intézményét, amely a jogállamiság részét képező jogbiztonság letéteményese. Az előadás először az igazságosság és a véglegesség közötti feszültségi viszony polgári perbeli megjelenésével, majd a polgári igényérvényesítés első lépésével: a keresetindítással foglalkozik, végül pedig a két tárgyalt téma angol és német nyelvű összefoglalását adja közre a Karon folyó idegen nyelvű oktatás szemléltetése céljából.

Előadó: Varga István tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes
Link


A világűr jogi szabályozása, az űrkutatás történetének jogi aspektusai

A Hold és az egyéb égitestek bár távol esnek tőlünk, nemzetközi jogi szabályok azonban már rájuk vonatkozóan is születtek. A világűr hasznosítását, így a műsorszórás vagy a távérzékelési technológiák eredményeit mindannyian élvezzük a mindennapokban, ám nem biztos, hogy a rájuk vonatkozó jogi szabályokat is mindenki ismeri. A nemzetközi űrállomás, az űrfegyverkezés, az űrtörmelék és a balesetek által okozott károkért való felelősség nemcsak a Star Wars fiktív világában felmerülő kérdések, hanem a 21. században is egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezekkel ismerkedhettek meg az alábbi előadásban, amely a nemzetközi jog tantárgy őszi félévében hangzott el.

Előadó: Kende Tamás egyetemi docens, Nemzetközi Jogi Tanszék
Link


A COVID-19 járvány és a politika

Miért érdemes politikatudományt tanulni? Mit tanul a politológus hallgató? Arató Krisztina a COVID-19 járvány mint politikai jelenség segítségével mutatja be a politikatudomány részterületeit, vizsgálódási stratégiáit és módszereit. Előadásában arra a kérdésre is választ ad, milyen területeken lehet elhelyezkedni politológus diplomával.

Előadó: Arató Krisztina egyetemi tanár, Politikatudományi Intézet
Link


Az alkoholfogyasztás és a bűnözés összefüggései

Aligha van még egy olyan szociálisan elfogadott legális élvezeti szer, amelynek fogyasztásához annyi egyéni tragédia és társadalmi probléma kapcsolódna, mint az alkohol. Az alkohol, a kábítószerek és a bűnözés összefüggése a kriminológiának a kriminalitás és más devianciák kapcsolatának vizsgálatára irányuló kutatási tárgyköréhez tartozik. Az alkohol úgynevezett legális drog, fogyasztása Magyarországon is elfogadott, azonban kultúránként eltérő lehet az alkoholos italok fogyasztásának megítélése. Az előadás az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolatának kérdéseivel foglalkozik, továbbá szó lesz az alkoholfogyasztói típusokról, az alkoholbetegekről, illetve az alkohol és az erőszak kapcsolati modelljeiről

Előadó: Lévay Miklós egyetemi tanár, Kriminológia Tanszék
Link