Egyedi kiadványok

Egyedi kiadványok

ELTE ÁJK – Kari kiadvány (angol nyelvű)

A kiadvány innen letölthető

Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében

Az OTKA által támogatott „Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében” című kutatás anyagából készült monográfia.

A monográfia innen letölthető

Új generáció a közigazgatástudományok művelésében – konferenciakötet

A 2013. június 6–7-én rendezett országos posztdoktori konferencián tartott előadások szerkesztett változata.
A konferencián azok a közigazgatási jogot oktató kollégák adhattak számot tudományos eredményeikről, akik a doktori fokozat elnyerésével már bizonyították rátermettségüket, alkalmasságukat a tudományos pályára.

A kötet innen letölthető

Közigazgatási eljárásjog – a tananyagon túl

A kiadvány a közigazgatási jogi tudományos diákkörök 2011. november 11-én megrendezett országos konferenciáján elhangzott előadások írásbeli változatát teszi közzé.

A kötet innen letölthető

Kodifikáció - Szakmai tájékoztató az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar VII. Budapesti Nyári Egyetemének hallgatói számára (2002)

A Jogtudományi Közlöny vegyes tárgyú cikkeinek Repertóriuma 1905-1934

Ünnepi tanulmányok, emlékkötetek 1980-2000 - Tartalomjegyzékek

Beér János emlékkötet születése 75. évfordulójára
Szerk.: Takács Imre, Budapest, 1981.

Tanítványok Marton Gézáról
(Marton Géza születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen elhangzott előadások). Szerk.: Hamza Gábor. Budapest, 1981.

Emlékkönyv Nizsalovszky Endre születésének 100. Évfordulójára.
Szerk. Mádl Ferenc - Vékás Lajos. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke. Bp. 1994.

Összehasonlító jogtörténet - Bolgár Elek Emlékkönyv
Szerk.: Horváth Pál, Révész T. Mihály. Budapest, 1983., 296 o.

Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára (1885-1985)
Szerk.: Németh János, Vékás Lajos. Budapest, 1985.

Tények és kilátások -Tanulmányok Király Tibor tiszteletére
Szerk.: Erdei Árpád. Budapest, 1995. 254 o.

"Képzeljetek embert"- Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára
Szerk.: Bihari Mihály, Cieger András. Budapest, 1999. 280 o.

Alkotás a társadalomtudományok határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére
Szerk.: Horváth Imre, Kigyósi Attila, Vass Lucia. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1999.

Liber Amicorum Studia L. Vékás Dedicata. Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos hatvanadik születésnapjára és egyetemi oktatói működésének harmincötödik évfordulójára
Budapest, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 1999.

Van és Legyen a jogban Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára
Kiadta: KJK - MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. Budapest, 1999.

Jubileumi ünnepség a Magyar Tudományos Akadémián Prof. Em. Dr. Kovacsics József 80. születésnapján
Szerk.: Dr. Nizalowski Attila. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2000.

Békés Imre Ünnepi kötet
Szerk.: Gellér Balázs. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2000.
Bibliotheca Juridica. Libri Amicorum sorozat

Egyéb tudományos kiadványok 1980-2000 - Tartalomjegyzékek

Felelősség és szankció a jogban
Szerkesztette: Asztalos László és Gönczöl Katalin. Budapest, KJK, 1980.

Emberi jogok hazánkban
Szerkesztette: Katonáné Soltész Márta
ELTE Jogi Továbbképző Intézet Kutató Csoport. Budapest, 1988.

Az alkotmányozás jogi kérdései
A linzi Johannes Kepler Egyetem és a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szimpóziuma. Budapest 1995. július 6-7.
Szerkesztette: Takács Imre. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve
1998-1999. tanév
Szerkesztette: Fuglinszky Ádám. Budapest, ELTE ÁJK, Polgári Jogi TDK, 1999.