Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

Alternatív és fakultatív tárgyak tematikái 

2019/2020 tavaszi szemeszter Előadó(k)
Jogi dogmatika (levelező) Zsidai Ágnes
Szociálantropológia Karádi Éva

2019/2020 őszi szemeszter Előadó(k)
Jogi dogmatika (nappali és levelező) Zsidai Ágnes
Jogpolitika és jogalkotástan (nappali és levelező) Szilágyi Péter

2018/2019 őszi szemeszter Előadó(k)
A környezet- és az egészségügyi jog természettudományos alapjai E. Farkas Zsolt Mátyás
Bevezetés a jogösszehasonlításba Győry Csaba
Bíráskodás eltérő jogi kultúrákban Juhász Zoltán
Bírói szövegértelmezés gyakorlata a sajtó és a személyiségi jogi perekben Bodolai László
Bírósági tárgyalási stratégiák és érvelésrendszerek Grád András
Egyenlő bánásmód és antidiszkrimináció (levelező) Kiss Valéria
Emberi jogok a gyakorlatban Novák Rebeka
Hatalom, mozgalom, ellenállás Tóth Fruzsina
Hatalomelmélet Monostori Markus
Jog és film Nagypál Szabolcs
Jogászi etika Nagypál Szabolcs
Jogbölcseleti olvasószeminárium Zsidai Ágnes
Jogi dogmatika (nappali és levelező) Zsidai Ágnes
Jogi menedzsment és igazgatás Horváth Lóránt
Jogpolitika és jogalkotástan (nappali és levelező) Szilágyi Péter
Jogösszehasonlítás: civil jog és common law I. Fekete Balázs
Kortárs elméletek a társadalmi igazságosságról Málik József Zoltán
Önismereti kurzus Grád András, László Noémi
Pszichológia jogászoknak I. Grád András
Test és lélek a 20. századi filozófiában Márton Miklós