Tudományos fokozatot szerzett hallgatók

2021. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Podoletz Léna

Az állami kontroll és a marginalizáció: A hajléktalanság kriminalizációja, az utcai prostitúció szabályozása és a slumosodó városnegyedek átalakítása

PDF (HU)
PDF (EN)

Kerezsi Klára

Blazsek Virág Ilona

A bankmentések joganyagának építőelemei az Egyesült Államok és az Európai Unió bankmentéseinek összehasonlító elemzése, különös tekintettel az Egyesült Királyságra, Spanyolországra és Magyarországra

  CEU (Honosítás)

Zhaniya Turlubekova

The Devil is in the Details: Drug-Trafficking and Corruption in Kazakhstan

 

Lévay Miklós, Felvinczi Katalin

Lakatos István

Comparative human rights diplomacy in the shadow of the cultural relatism versus universalism debate: A case study of the UN Human Rights Council

PDF (HU)
PDF (EN)

Kardos Gábor

Grosu Manuela Renáta

Hybrid Procedures: The Combination of Mediation and Arbitration in Resolving Commercial Disputes from Arbitrator, Mediator, Legal Representative, and Client Perspective

PDF (HU)
PDF (EN)

Király Miklós

Bán-Forgács Nóra Gabriella

A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon, Az adatvédelmi ombudsman jogfejlesztő szerepe 1995–2011

PDF (HU)
PDF (EN)

Gárdos-Orosz Fruzsina, Zsidai Ágnes

Haraszti Margit Katalin

A kínzás tilalmának értelmezése a nemzetközi jogban és a tilalom alkotmányos garanciái

PDF (HU)
PDF (EN)

Kovács Péter, Kukorelli István

Hegyi Gábor

 Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen in Ungarn

  LMU (Honosítás)

2020. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve
Fekete Sára

Posted Workers’ Rights in the EU Labour Market – Towards a Unified European Labour Law? (magyar cím: A kiküldött munkavállalók jogai az EU munkaerőpiacon – úton az egységes EU munkajog felé?)

PDF (HU)
PDF (EN)

Gellérné Lukács Éva

Rigó Balázs

Sir Robert Filmer és a patriarchális államelmélet. Érzelmek, család és a hatalom legitimációja a kora újkorban

PDF (HU)
PDF (EN)
Földi András
Rácz Réka

A munkajogi fegyelmi felelősség kérdései – kodifikációs válaszokkal

PDF (HU)
PDF (EN)

Horváth István

Várhomoki-Molnár Márta Katalin

A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában
A dolgozat 2020-ban elnyerte a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat.

PDF (HU)
PDF (EN)

Harmathy Attila

Sebestyén Andrea

A bírói döntéshozatal kritikai elemzésének lehetőségei feminista jogászi perspektívából. ’Nőkkel szembeni erőszak’ napjainkban Magyarországon

PDF

Fleck Zoltán

Siró Kinga

A magyar felsőoktatási jog története

PDF

Mezey Barna

Bárányos Bernadett

A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén

PDF (HU)
PDF (DE)
Gellér Balázs
Völcsey Balázs

Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján

PDF (HU)
PDF (EN)
Varga István
Kováts Surd

Kötelezettségvállaláson alapuló döntések az európai uniós és magyar versenyjogban

PDF

Király Miklós

Sümegi Zsuzsa

A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata Magyarországon

PDF (HU)
PDF (EN)
Gönczöl Katalin

Daniel James Beizsley

 

State corporate crime reconsidered: a criminological analysis of European Investment Bank lending in the EU.

 

Hack Péter

Kozák Henriett

A gyermek jogellenes elvitelének polgári jogi és nemzetközi magánjogi vonatkozásai az ítélkezési gyakorlat tükrében

PDF (HU)
PDF (EN)
Szeibert Orsolya
Kiss Valéria Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre PDF (HU)
PDF (EN)
Fleck Zoltán

2019. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve
Bak Klára A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól – A szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel PDF (HU)
PDF (EN)

Réti Mária

Fuglinszky Réka

A szomszédjogi generálklauzula

PDF (HU)
PDF (DE)
Harmathy Attila
Szentgáli-Tóth Boldizsár Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon PDF (HU)
PDF (EN)

Dezső Márta, Kukorelli István

Láris Liliána

Az Európai Unió pénzügyi érdekei, különös tekintettel az Európai Ügyészség eljárásában érvényesülő fairness jogokra

PDF

Bárd Károly, Gellér Balázs 

Klein Tamás

A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai – különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára

PDF

Kukorelli István

Vincze Viola

The legality of the use of lethal autonomous weapon systems in the conduct of hostilities

PDF (HU)
PDF (EN)

Kajtár Gábor

2018. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve
Sulyok Katalin Scientific Engagement of International Courts and Tribunals in Environmental Disputes – Science and the Legitimacy of Adjudicatory Reasoning
A dolgozat 2018-ban elnyerte az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat.
PDF Kardos Gábor, Sonnevend Pál
Sipos Attila Az uni- és multilaterális szabályozói szerep a légi közlekedésben, Az egység megteremtése és illúziója PDF Kardos Gábor
Laskai Anna Eszter Dr Jekyll and Mr Hyde? Undue Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession – A Qualitative Analysis of Industry-Medicine Relationships in Hungary and the Netherlands PDF Fleck Zoltán
Bassola Bálint A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban – kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogban PDF

Király Miklós

Lukácsi Péter

Védjegy – Verseny – Közkincs: A térbeli megjelölések védjegyoltalma

PDF

Harmathy Attila

Szentpéteri-Nagy Richárd Államfőváltás az alkotmányos demokráciában PDF Kukorelli István, Sári János
Jairo Matallana-Villareal Countermapping state crime: A culturalcriminological exploration of arbitrary conscription in Bogotá PDF (magyar),
PDF (english)
Csanádi Gábor
Rosa Koenraadt The illicit medicines trade from within An analysis of the demand and supply sides of the illicit market for lifestyle medicines PDF Demetrovics Zsolt
Kármán Gabriella A kriminalisztikai szakértői bizonyítás PDF Finszter Géza
Czirfusz György Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban PDF Kisfaludi András
Mohai Gabriella A közérdekű munka büntetés büntetőeljárási nézőpontból PDF Hack Péter
Fiala-Butora János Reconstructing personhood: legal capacity of persons with disabilities PDF Harvard (honosítás)

2017. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Chuan-Fen Chang

Justice Inc.: The “how” and “why” of the death sentences in Taiwan 2006-2015

PDF

Hack Péter

Körtvélyesi Zsolt 

Collective Remedies for Minorities: A Procedural Proposal 

PDF

CEU (Honosítás)

Simon Károly László 

Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül

PDF Gombos Katalin

Párkányi Eszter

Institutional control of youth criminality in European comparative perspective

PDF Lévay Miklós

Miczán Péter

A bizalmi vagyonkezelés – szabályozási alapkérdések és javaslatok

PDF

Menyhárd Attila

Nilay Kavur Revisiting Remand Imprisonment within Biopolitics: A Study on Turkey’s Juvenile Justice System through Legislative, Judiciary and Executive Powers PDF Hack Péter

2016. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Berkes Antal

„Grey Zones”: The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State

PDF

Kardos Gábor

Burai Petra

Facing and overcoming the limitations of anti-corruption legislation

A dolgozat 2016-ban elnyerte az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat.

PDF

Hack Péter

Detrekői Zsuzsa

Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei

PDF

Zsidai Ágnes

Horváth András

Versenyjogi kártérítési igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre

PDF

Darázs Lénárd

Nagy Veronika

The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europe

PDF

Kerezsi Klára

Petrovics Zoltán

A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései

PDF

Horváth István

Stengel, Camille

’Chiks on the Corner’ in Budapest. Visualising Harm and Harm Reduction at a Women-Only Syringe Exchange Programme

PDF

Lévay Miklós

Szabó Judit

Speciális prevenció és dezisztencia

PDF

Lévay Miklós

Szegedi László

Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben − A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása

PDF

Rozsnyai Krisztina

Varga Zsófia

Remedies for violation of EU law by Member State courts. What place for the Köbler doctrine?

PDF

Somssich Réka

Vaskuti András

A nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott ajánlások érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában

PDF

Busch Béla

2015. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

 

Csöndes Mónika

 

Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra

PDF

 

Vékás Lajos

 

Erdős István

 

Kihívások és válaszok az Európai Unió elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályozási keretei köréből

PDF

 

Király Miklós

 

Hungler Sára

 

The Dual Nature of Employee Involvement. An Economic and a Human Right Issue

PDF

 

Lehockyné Kollonay Csilla

 

Inzelt Éva Veronika

 

Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái

PDF

 

Lévay Miklós

Kecső Gábor

A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország

PDF

Simon István

 

Kormány Attila

 

A kínai jogi kultúra vázlata

PDF

 

Fleck Zoltán

2014. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Dudás Dóra Virág

A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira

PDF

Fleck Zoltán

Kajtár Gábor

A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban

A dolgozat 2014-ben elnyerte az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat.

PDF

Valki László

Landi Balázs Zoltán

Felelősségben gondolkodva.
A jogellenesség, mint magatartás-mérték eszmetörténeti áttekintése a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség körében

PDF

Harmathy Attila

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Az általános alapjogi tesztek dogmatikája

PDF

Kukorelli István

Tőkey Balázs

Az egészségbiztosítási szerződés

PDF

Vékás Lajos

Vig Dávid

Korlátlan fájdalom? A bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl

PDF

Kerezsi Klára

2013. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Bodnár Eszter

A választójog alapjogi tartalma és korlátai

PDF

Dezső Márta

Gosztonyi Gergely

Alternatív (?) Média − A közösségi média jogi szabályozásának vetületei −

PDF

Révész T. Mihály

Koós Gábor

Das Angebot grenzüberschreitender Eisenbahngüterverkehrdienstleistungen

 

Friedrich Schiller Egyetem (Jéna) (honosítás)

Lattmann Tamás

Az egyén helyzete napjaink fegyveres konfliktusaiban – különös tekintettel a fegyveres erő terrorizmussal szembeni alkalmazására

PDF

Valki László

Molnár Hella Katalin

A közvetlen és a közvetett képviselet – az ügyleti képviselet és a bizomány egyes kérdései −

PDF

Harmathy Attila

Molnár Tamás

A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe

PDF

Valki László

Navratil Szonja

Egyes jogászi hivatásrendek jogszociológiai vizsgálata (1868/1869−1937)

PDF

Fleck Zoltán

Salát Orsolya

From the Mass Mind to Content Neutrality: Fredoom of Assambly in Comparative Perspective

 

Central European University (honosítás)

Siklósi Iván

A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban

PDF

Földi András

Szabó Imre

Az Internet közvetítő szolgálatóinak büntetőjogi felelősségéről

PDF

Gellér Balázs

2012. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Bejczi Alexa

Titkos információgyűjtés vs. jogállam

PDF

Finszter Géza

Dobrocsi Szilvia

A magyar büntetőeljárás korszerűsítésének kísérlete: a jogi személyek elleni eljárás, a közvetítés és a távoltartás

PDF

Erdei Árpád

Fazekas János

A Kormány szervezetalakítási szabadsága. Keretek és korlátok

PDF

Nagy Marianna

Juhász Zoltán

Az ombudsman típusú intézmények és a civil kontroll lehetséges szerepe a bírói hatalom számonkérhetőségének megteremtésében (összehasonlító

PDF

Fleck Zoltán

Kártyás Gábor

Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban

PDF

Gyulavári Tamás

Kiss Bernadett

Közterületi közrendsértő magatartások a XIX-XX. század fordulóján.
A településrendészeti politika átalakulásának folyamata egyes státusz

PDF

Mezey Barna

Koósné Mohácsi Barbara

A szabadságelvonás határai.
Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében .

PDF

Kabódi Csaba

Nagy Boldizsár

A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig

PDF

Kardos Gábor

Papp Imre

Az időbeli hatály ikergyermekei: a kellő felkészülési idő és a visszamenőleges jogalkotás tilalma

PDF

Kukorelli István

Polgári Eszter

Az összehasonlító jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, különös tekintettel az európai konszenzus vizsgálatára

PDF

Kardos Gábor

Pump Judit

A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén

PDF

Bándi Gyula

Szabados Tamás

The transfer of the company seat within the European Union.
The impact of the freedom of establishment on national laws.

PDF

Király Miklós

2011. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Beke-Martos Judit

Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között.
Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése

PDF

Mezey Barna

Bódiné Beliznai Kinga

Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben

PDF

Mezey Barna

Borbíró Andrea

Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban

PDF

Gönczöl Katalin

Czuglerné Ivány Judit

Kollektív alku és kollektív szerződés az európai munkajogban

PDF

Lehoczkyné Kollonay Csilla

Hoffmann Tamás

A transznacionális fegyveres konfliktusok jelentette kihívás

PDF

Kardos Gábor

Horváth Gergely

Az agrár-környezetvédelmi jog elméleti alapvetése és hazai szabályozásának rendszerezése, különös tekintettel agrár-természetvédelmi részterületére

PDF

Kurucz Mihály

Juhász Imre

A jogalkalmazási joghatóság európai és magyar összefüggései, különös tekintettel a székhely-problematikára

PDF

Németh János

Kovács Kriszta

Az egyenlőség felé (A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések)

PDF

Kukorelli István

Mink Júlia

Human Rights Protection and EU Asylum Legislation – Revisiting the Prohibition of Torture or Other Forms of Ill-treatment and the Principle of Non-refoulement

PDF

Kardos Gábor

Nagypál Szabolcs

Párbeszédelmélet és mediáció

PDF

Bányai Ferenc

Papp Zsuzsanna

Az illegális eredetű illetve a felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a polgári perbeli bizonyításban

PDF

Németh János

Szabó Máté

Az információs hatalom alkotmányos korlátai

PDF

Sári János, Majtényi László

Szerletics Antal

The Moral Foundations of Legal Paternalism

PDF

Takács Péter, Mark Van Hoecke

2010. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Barna Attila

Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására

PDF

Mezey Barna

Bárd Petra

The Rights of Persons Living with Physical Disabilities: USA, the EU and Germany – a comparative analysis

 

Central European University (honosítás)

Bónis Péter

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban

PDF

Harmathy Attila

Cserny Ákos

Miniszteri felelősség – közhatalmi felelősség

PDF

Sári János

Gyenge Anikó

Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere

PDF

Faludi Gábor

Jeney Petra

The Right to Property Jurisprudence of de European Court of Justice and the European Court of Human Rights: a Comparative Perspective

 

Central European University (honosítás)

Kisteleki Károly

Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése – koncepciók és alapmodellek Európában és Magyarországon

PDF

Fürész Klára

Korom Balázs

Stalking im österreichischen und deutschen Recht

 

Johannes Kepler Universität Linz (honosítás)

Mizser Csilla

A regionalizmus és az önkormányzatiság alakulása Európában. Magyarországi kihívások

PDF

Kukorelli István

Székely László

A személyiségi jogok hazai elmélete. A forrásvidék.

PDF

Menyhárd Attila

Vincze Attila

Die Verrechtlichung der Wirtschaftspolitik

 

Ludwig Maximilianus Universität München (honosítás)

2009. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Gellérné Lukács Éva

Személyek szabad mozgása az Európai Unióban

PDF

Király Miklós

Horváthy Balázs

Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közösségi jogban

PDF

Burián László

Kovács András György

A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében

PDF

Berényi Sándor

Nacsa Beáta

A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás

PDF

Lehoczkyné Kollonay Csilla

Nagy Csongor István

Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei a magyar jogban

PDF

Király Miklós, Darázs Lénárd

Nyikos Györgyi

A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában

PDF

Fazekas Marianna

Raffai Katalin

A nemzetközi magánjogi közrend rétegei – különös tekintettel a közösségi és magyar jogra

PDF

Burián László

Somody Bernadette

Az ombudsman-típusú jogvédelem

PDF

Dezső Márta

Szeibert Orsolya

A házasságon kívüli partnerkapcsolatok kérdései, különös tekintettel az élettársak vagyoni viszonyaira

PDF

Weiss Emília, Harmathy Attila

2008. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Anton Pelinka

Austria out of the Shadow of the Past

 

Universität Wien (honosítás)

Filó Mihály

Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban

PDF

Wiener A. Imre

Gárdos Péter

Az engedményezés

PDF

Menyhárd Attila

Hack Péter

A büntető igazságszolgáltatás szervezete. Függetlenség, számon kérhetőség és a büntetőeljárás rendje

PDF

Erdei Árpád

Hoffman István

Közszolgáltatások szervezése a kistérségekben

PDF

Fazekas Marianna

Holé Katalin

Biztonságunk ára: az EUROPOL vizsgálata a jogállam szemszögéből

PDF

Erdei Árpád

Jany János

Mítosz és valóság: az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jog igazságszolgáltatásának történeti és szociológiai vizsgálata

PDF

Fleck Zoltán

Kántás Péter

A közrend elleni jogsértések természetéről

PDF

Nagy Marianna

Kristina Irion

Die wettbewerbbüchtzende Drittzulassung zu Vorleigstungsmarkten

 

Halle Martin Luther Universität (honosítás)

Kürthy Márta

Kommunale Selbswerwaltung in Österreich und in Ungarn im Rechtverlegeich

 

Universität Wien (honosítás)

Marie-Pierre Granger

The influence of Mamber States Governments on Community Laws

 

University of Exeter (honosítás)

Mészáros Ádám

A tettesség- és részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései

PDF

Finszter Géza

Rozsnyai Krisztina

A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés lehetséges irányai. A közigazgatási bíráskodást meghatározó tényezőkről

PDF

Nagy Marianna

Schweitzer Gábor

Autonómia korrektívumokkal. A fővárosi törvényhatósági bizottság törvényi szabályozása 1920–1930

PDF

Mezey Barna

Sommsich Réka

Az európai közösségi jog fogalmának nyelvi megjelenítései, különös tekintettel az európai magánjog fogalmiságára

PDF

Király Miklós

Szórádi Judit

Die Endwiclklung des Aktienrechts in Ungarn und in Österreiches im Vergleich

 

Universität Wien (honosítás)

Tajti Tibor

Harmonisation of the laws on security interets

 

Central European University (honosítás)

Tóth Zoltán

A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései

PDF

Szilágyi Péter

Uitz Renáta

Alkotmányos aktivizmus és önkorlátozás a bírói indokolásban

 

Central European University (honosítás)

Víg Zoltán

Legal Protection of Foreign Investmen with Special Emphasis

 

Central European University (honosítás)

Vígh András

Az igazságügyi kézírásvizsgálatok aktuális kérdései

PDF

Finszter Géza

Völgyesi Levente

Városi alkotmányosság az újkori Magyarországon

PDF

Mezey Barna

2007. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Fuglinszky Ádám

Die Grenzen der Haftung bzw. Des Schadenserzatzes für Mangelfolgeschaden

 

Universität Hamburg (honosítás)

Kende Tamás

Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával és finanszírozásával kapcsolatban Európában

PDF

Valki László

Lukácsi Tamás

Hermész szobra a fában – Arisztotelész és álmaink állama

PDF

Takács Péter

Maiyalehné Gregóczki Etelka

A közbeszerzések tervezése az önkormányzatok gyakorlatában / melléklet

PDF

Nagy Árpád

Nagy Éva

Kölcsönből fogyasztói hitel

PDF

Harmathy Attila

Pálvölgyi Balázs

A magyar közegészségügyi közigazgatás intézmény-rendszere (1867–1914)

PDF

Mezey Barna

Papp Mónika

A gazdasági szabadságok és a versenyjog közötti egyes összefüggések az Európai Bíróság gyakorlatában

PDF

Király Miklós

Szegedi András

Kartelltilalom az Európai Közösség jogában

PDF

Lenkovics Barnabás

2006. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Darázs Lénárd

A vertikális kartellek

PDF

Kisfaludi András

Kelemen Miklós

A Birodalom kormányzása...

 

Rácz Lajos

Képes György

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására

 

Mezey Barna

2005. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Bayer Judit

Az internet tartalmának szabályozási problémái a vélemény-nyilvánítás tükrében

 

Kukorelli István

Gellérthegyi István

A környezetszennyezés integrált megelőzésének és ellenőrzésének rendszere az Európai Unióban és annak magyarországi szabályozásra gyakorolt hatása

 

Bándi Gyula

Kapa Mátyás

A hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban

 

Németh János

Kereszty Éva

A halotti jog

 

Fazekas Marianna

Kurucz Mihály

A magyar nyilvánkönyvi jog és annak reformja, jogvédelmi, különös tekintettel a bizalomvédelmi hatások tükrében.

 

Vass János

Osztovics András

Elméleti és gyakorlati kérdések az előzetes döntéshozatali eljárás kapcsán

 

Németh János

Pap András László

A kisebbségek parlamenti képviselete összehasonlító alkotmányjogi szempontból

 

Kukorelli István

Sonnevend Pál

Eigentumsschutz und Sozialversicherung – eine rechtvergleichende Analyse anhand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ungarischen Verfassungsgerichts

 

Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (honosítás)

Varga István

Beweiserhebung in Transatlantischen Schiedsverfahren című disszertáció alapján

 

Universität Saabrucken (honosítás)

Verebics János

Elektronikus üzleti forgalom - hálózati jog - európai jogegyesítés

 

Vékás Lajos

2004. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Csehi Zoltán

A magánjogi alapítvány

 

Vékás Lajos

Dósa Ágnes

Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége a hazai bírói gyakorlatban és a jogösszehasonlítás tükrében

 

Harmathy Attila

Lendvai Zsófia

Die Realisierung der Urheberpersonlichkeitsrechte in Deutschland und England

 

Hannoveri Egyetem (honosítás)

Ligeti Katalin

Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban

 

Hamburgi Egyetem (honosítás)

Molnár Péter

Gondolatbátorság

 

Kukorelli István

Sándor István

A társasági jog története Nyugat-Európában

 

Hamza Gábor

Simon István

Bankszabályozás

 

Földes Gábor

2003. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Horváth Attila

A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása

 

Mezey Barna

Kis Norbert

Válaszutak az európai büntetőjogok bűnösségi elméleteiben és dogmatikájában

 

Wiener A. Imre

Köbel Szilvia

Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989 között

 

Kukorelli István

Menyhárd Attila

A jó erkölcsbe ütköző szerződések

 

Harmathy Attila

Morvai Krisztina

A családon belüli erőszakos bűncselekmények kontextuális megközelítésének jelentősége a büntető jogalkotásban és jogalkalmazásban

 

Bárd Károly

Peter Derek Vatheuer

Arbeitnehmermitbestimmung Aufsichts- und Betriebsrat in Deutschland und Ungarn unter besonderer Berücksichtigung von Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaftsmärkte

 

Kollonay Csilla

Schanda Balázs

A vallásszabadság intézményvédelmi kérdései

 

Kukorelli István

Varga Zs. András

Az országgyűlési biztosok eljárásának alkotmányvédelmi jellege

 

Kukorelli István

2002. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Balla Zoltán

A rendészeti jog egyes kérdései, különös tekintettel a nemzetbiztonsági törvény problémáira

 

Molnár Miklós

Gyulavári Tamás

Az Európai Unió szociális joga

 

Kardos Gábor

Murányi Zoltán

Az erőszakszervezetek jogállásának és jogi szabályozásának alapelvei

 

Ficzere Lajos

Németh Zsolt

A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggése

 

Gönczöl Katalin

Tercsák Tamás

A joggal való visszaélés

 

Vékás Lajos

Weller Mónika

Emberi jogok és európai integráció

 

Kardos Gábor

2001. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Domokos Andrea

Az erőszakos bűnözés egyes kriminológiai kérdései

 

Gönczöl Katalin

Faludi Gábor

A felhasználási szerződés

 

Vékás Lajos

Gellér Balázs

Legalitás a vádlottak padján? Az anyagi büntetőnormák legalitásának elméleti analízise

 

Cambridge E. (honosítás)

Réti Mária

A szövetkezet gazdasági lényege és jogi természete a főbb vagyonjogi kategóriák tükrében

 

Domé Mária

Schneider, Gil

A társasági jog harmonizációja az Európai Közösségben

 

Kisfaludi András

2000. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Fleck Zoltán

Jogszolgáltató mechanizmusok a totális és poszt-totális politikai rendszerekben

 

Boros László

Pétervári Kinga

Hogy lesz közpénz a közpénz, avagy a számvevőszék alkotmányjogi problémái

 

Kukorelli István, Dezső Márta

1999. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Nagy Marianna

A közigazgatási jogi szankciórendszer egyes kérdései, különös tekintettel a bírságszankciókra

 

Fazekas Marianna

1998. évben

A fokozatot szerző neve A disszertáció címe Tézisek Konzulens neve

Bordás Mária

A közszolgáltatások és az állam

 

Ficzere Lajos

Grád András

Vizsgálódások az alkotmányjog és a családjog közös területén, különös tekintettel az emberi jogok érvényesülésére, strasbourg-i érvényesíthetőségére, és az alapul szolgáló konfliktusok hazai kiküszöbölésére

 

Kukorelli István

Király Miklós

A diszkrimináció tilalma az Európai Bizottság joggyakorlatában

 

Mádl Ferenc

Lőrinczi Gyula

A csődjogi szabályozás fejlődésének főbb irányai

 

Szakács István

Szente Zoltán

Bevezetés a parlamenti jogba

 

Mezey Barna

A disszertációk és tézisek feltöltése folyamatban van.