Themis

Themis
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak lektorált elektronikus folyóirata – HU ISSN 2064 0900; DOI 10.55052

A Szerkesztőség az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Politikatudományi Doktori Iskola hallgatóinak máshol nem publikált tanulmányait közli.

Kiadó: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Kiadó székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.; www.ajk.elte.hu
Felelős kiadó: prof. dr. Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja

Szerkesztőbizottság: prof. dr. Kukorelli István, prof. dr. Szabó Máté, dr. habil. Fazekas Marianna, prof. dr. Nagy Marianna – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Szerkesztők: dr. habil. Fazekas Marianna és dr. Antal Attila (PhD) 
Technikai szerkesztők: Bencze Andrea és Sturm Henrietta
Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

Megjelenik minden évben kétszer.

2021. december
Teljes kiadvány
Kökényesi Gábor: A jog normatív alapelemei
Molnár Benedek: A jogi szolgáltatói szektor helyzete a koronavírus járványt megelőzően és a pandémia alatt
Rosta Márton: Gondolatok az új ingatlan-nyilvántartási törvényről
Benedek István: Közép- és Kelet-Európa demokratizálódása (1989-2019) II. Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia
Kalas Vivien: Az európai integráció jövőjéről folytatott viták meghatározó tényezői: A kormányközi konferenciák, az Európai Konvent és az Európa jövőjéről szóló konferencia összehasonlító elemzése

Korábbi számok

2020/21
2021. május
2020. december
2020. különszám
2020. május

2019. december PDF
2019. május PDF
2018. december PDF
2018. június PDF
2017. december PDF
2017. június PDF
2016. december PDF
2016. június PDF
2015. december PDF
2015. június PDF
2014. december PDF
2014. június PDF
2013. december PDF
2013. június PDF
2013. február PDF
2012. október PDF
2011. december PDF
2011. július PDF
2010. december PDF
2010. június PDF
2009. december PDF
2009. június PDF
2008. december PDF
2008. június PDF
2007. december PDF
2007. június PDF
2006. december PDF
2006. június PDF
Vitára bocsátott PhD-disszertációk: Schweitzer Gábor: Autonómia – korrektívumokkal PDF
2005. december PDF
2005. június PDF
2004. december PDF
2003 (Próbaszám)
Elfogadott PhD-disszertációk: Borók György: A kisebbségi kérdés történelmi-politikai összefüggései
Vitára bocsátott PhD-disszertációk: Pálvölgyi Balázs: A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere  | Tézisek
Műhelytanulmányok: Borók György: Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén  | Borók György: Könyvismertetések  | Borók György: A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon...  | Lukácsi Tamás: Az ideális állam  | Sipos Péter: A nem vagyoni kártérítés jogalapja...